top of page

SNAPS OMNI EXPO

 

Exhibition Date: 2019.11.06-2020.01.12

 

Chief Curator: Dr. Chih-Cheng CHEN

NTUA Our Museum Director: Jing-Zhong LUO
  
Curation Team/International Affairs
Sheng-Hsiung HUNG、Chia-Chia LEE、 Meng-Tzu TSAI/Yan-Wu CHEN、Chia-Hua LIN
  
Artists
Gary HILL
Yoichiro KAWAGUCHI
Mel O’CALLAGHAN
Che-Wei CHUANG
Li-Hao CHUANG
Chia-Chia LEE
C&G Art Group
(Chieh-Sen CHIU, Margot GUILLEMOT) 
Dr. Cecilia Koo Botanic Conservation Center(Chia-Wei LI, Ken-Yu CHENG, Hsin-Chieh HUNG+Art Collaborator : Chih-Cheng CHEN)
ERR 
(Kuan-Ling HUANG, Li-Heng SHIH, Yung-Cheng TSENG)
Glimmering Multimedia Studio 
(Chun-I LEE, Zhi-Cheng LIN, Chih-Ju LIN+Art Collaborator : Chia-Jen CHEN)
+Technical Collaboration:HTC VIVE
Harmonoise Machine 
(Yi-Cheng CHIANG, Chun-Yi CHIANG, Sheng-Hsiung HUNG)
+Technical Collaboration:ThunPle 
Body & Perception Creative Team (SSTC, Industrial Technology Research Institute)
(Hong-Dun LIN, Hsiang-Lan SHIH, Chun-Ting LEE, Chun-Chen HUANG, Ching-Wen LIN, Yuan-Shi LIAO, Yu-Han WANG)
  
Performers
Epitiome of Time
Astro Bunny
Bazöoka
Berserk
BIKE
Yu-Chia CHANG
Dope Purple
Dust and Wind Entertainment
(Yu CHANG, James LU, JADE)
Les Petites Choses Production

bottom of page